Tartalom First Prev Home Next Last
QCad Felhasználói kézikönyv
 
   

13 Elemek igazítása

Ez a fejezet bemutatja az összes lehetséges igazítási módot, amelyek segítségével precízen megadható az elemek és csatlakozó pontjaik koordinátái.

A QCad programban a legtöbb szerkesztési művelethez szükséges egy referencia pont, kezdő pont, végpont, középpont, stb. kijelölése is. A rajzon már megszerkesztett elemek pontjainak precíz kiválasztásához és a rács használatához a QCad számos igazítási lehetőséget ajánl fel. A lehetséges eszközök ikonjai automatikusan elérhetőek, amikor a művelet során szükség lehet rájuk (20 ábra).

Ábra 20: Az igazítás eszközei.

Szabadkézi pozícionálás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Szabadkézi

Gyorsbillentyű:

in (igazítás nélkül)

Leírása:

Az egér segítségével tetszőleges koordináta kiválasztható. Vegye figyelembe, hogy a szerkesztések során ez szinte soha sem ajánlatos.

Rácspontokhoz igazítás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Rács

Gyorsbillentyű:

ih (igazítás hálóhoz)

Leírása:

A rajzterület előre meghatározott rácspontjaihoz igazít.

Végpontokhoz igazítás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Végpontok

Gyorsbillentyű:

iv (igazítás végponthoz)

Leírása:

A szakaszok, körívek legközelebbi végpontjához, vagy egy ponthoz igazít (21 ábra).

Ábra 21:  Elérhető végpontok.

Legközelebbi ponthoz igazítás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Elem pontjai

Gyorsbillentyű:

it (igazítás tetszőleges részlethez)

Leírása:

A legközelebbi elem legközelebbi pontjához igazít (22 ábra).

Ábra 22:  Igazítás az elem tetszőleges pontjához.

Középponthoz igazítás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Közép

Gyorsbillentyű:

ik (igazítás középre)

Leírása:

A legközelebbi körív középpontjához, vagy a legközelebbi szakasz felezőjéhez igazít (23 ábra).

Ábra 23: Elérhető középpontok.

Felezőpontokhoz igazítás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Felező

Gyorsbillentyű:

if (igazítás felezőponthoz)

Leírása:

A legközelebbi szakasz vagy ív felezőpontjához, vagy egy ponthoz igazít (24 ábra). Vegye figyelembe, hogy az ívek felezőpontja az íven, középpontja pedig az ívet tartalmazó kör középpontjában van.

Ábra 24: Elérhető felezőpontok.

Végponttól távolabbra pozícionálás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Végétől távolságra

Beállítások eszköztár:


Leírása:

A legközelebbi elem végpontjától adott távolságra levő ponthoz igazít (25 ábra). A távolság értékét a beállítás eszköztáron változtathatja.

Ábra 25: Példa a végponttól távolabbra igazításhoz.

Metszéspontokhoz igazítás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Metszéspont

Gyorsbillentyű:

im (igazítás metszésponthoz)

Leírása:

Elemek metszéspontjaihoz igazít (26 ábra).

Ábra 26: Az összes látható metszéspont elérhető.

Rejtett metszésponthoz igazítás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Rejtett metszéspont

Leírása:

A hagyományos metszésponthoz igazítás csak akkor működik, ha az látható is. A szerkesztés során szükség lehet olyan metszéspontok figyelembe vételére is, amelyek nem részei az egyik elemnek, vagy egyiknek sem. Ez az eszköz megszerkeszti a kijelölt elemek metszéspontját akkor is, ha az az elemeken kívülre esik (27 ábra).

Ábra 27: Rejtett metszéspontok.

Korlátozások

A fenti lehetőségeken túl a QCad programban korlátozható az egér mutató mozgása a relatív zérusponthoz képest függőleges, vagy vízszintes irányban. A 28 ábra bemutatja a korlátozások használatát.
Az igazítás során kijelölt pont az elem alsó élén azonos X koordinátánál található, mint a kör középpontja.
Az egér mutatója a körvonalon áll. Mivel a középponthoz igazítás aktív, normál esetben a kör középpontját jelölné ki. Egy kis rombusz jelöli ezt a pontot (középpont). A vízszintes korlátozás miatt a QCad program a relatív zérushoz képest vízszintes irányban választ pozíciót.

Ábra 28: Az igazítás további korlátozása a relatív zérushoz képes (ortogonálisan).

Korlátozás nélkül

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Nincs korlátozás

Leírása:

Felold minden korlátozást.

Merőleges korlátozás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Merőleges korlátozás

Leírása:

A relatív zérushoz képest ortogonális irányokba kers pozíciót.

Vízszintes korlátozás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Vízszintes korlátozás

Leírása:

A relatív zérushoz képest vízszintes irányba keres pozíciót.

Függőleges korlátozás

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Függőleges korlátozás

Leírása:

A relatív zérushoz képest függőleges irányba keres pozíciót.

Relatív zérus

Mint korábban már olvashatta, a QCad rajzokon található egy relatív zérus is. Ez a relatív koordináták és az igazítás korlátozásának referencia pontja. Egy szálkeresztben levő piros kör jelzi.
A relatív zérus automatikusan mozog a szerkesztés során. Például egy összetett szakasz szerkesztésekor a relatív zérus mindig az utolsó kijelölt pont. Az összetett ábra következő elemét ehhez képest relatív koordinátákkal is megadhatja.
Előfordulhat, hogy ez nem a legjobb megoldás, vagy máshova szeretné áthelyezni a relatív zérust, esetleg rögzítené a pozícióját. Az eszköztáron két funkció pontosan ezeket teszi.

Relatív zérus mozgatása

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Relatív zérus beállítása

Leírása:

A felhasználó szabadon áthelyezheti a reltív zérust tetszőleges pozícióba.

Relatív zérus zárolása

CAD eszköztár:


Menü:

Igazítás - Relatív zérus zárolása

Leírása:

Aktivált állapotában zárolja a relatív zérus pozícióját. Ez azt jelenti, hogy a szerkesztési műveletek során az nem mozdul el. A mozgatás eszközzel még ekkor is áthelyezhető.

   
  Tartalom First Prev Home Next Last

Copyright © 2003 RibbonSoft, Inc.
Minden jog fenntartva.
Ez a kézikönyv a ManStyle felhasználásával készült.