Tartalom First Prev Home Next Last
QCad Felhasználói kézikönyv
 
   

Matematikai kifejezések

A QCad beépített matematikai értelmezővel rendelkezik, neve "fparser". Az értelmezőt Juha Nieminen 'Warp' készítette, a Tampere University of Technology munkatársa Finnországban. Amikor a program egy valós szám megadására vár, az értelmező által ismert függvényekből tetszőleges kifejezést beírhat. Így folyamatosan kéznél van egy hatékony számológép.

Ismert konstansok

pi

3.14159265

Ismert függvények

A következő táblázatban az ismert függvények találhatóak. Az legfrisebb listát az 'fparser' leírásában olvashatja.

abs(A)

'A' abszolút értéke

acos(A)

'A' arkusz koszinusza. Radiánban adja meg azt a szöget, melynek koszinusza 'A'.

acosh(A)

Ugyan az, mint acos(), de a koszinusz hiperbolikuszra.

asin(A)

'A' arkusz szinusza. Radiánban adja meg azt a szöget, melynek szinusza 'A'.

asinh(A)

Ugyan az, mint asin(), de a szinusz hiperbolikuszra.

atan(A)

'A' arkusz tangense. Radiánban megadja azt a szöget, melynek tangense 'A'.

atan2(A,B)

'A/B' arkusz tangense. A legfőbb különbség az atan() függvényhez képest, hogy 'A' és 'B' előjelétől függően a helyes szöget adja meg pi/2 és -pi/2 között (az atan() csak -pi/2 és pi/2 között adja meg a helyes szöget).

atanh(A)

Ugyan az, mint atan(), de a tangens hiperbolikuszra.

ceil(A)

'A' kerekítése fölfelé. A legkisebb 'A'-nál nagyobb egész számot adja meg.

cos(A)

'A' koszinusza. Megadja 'A' szög koszinuszát, ahol a szög radiánban értendő.

cosh(A)

Ugyan az, mint cos(), de a koszinusz hiperbolikuszra.

cot(A)

'A' kotangense (egyenlő 1/tan(A) -val).

csc(A)

'A' koszekánsa (egyenlő 1/sin(A) -val).

eval(...)

Ez a kiértékelendő függvény rekurzív hívása. A paraméterek száma kötelezően annyi, amennyi a hívott függvény paramétere. Általában if() függvényekkel megakadályozható a végtelen rekurzió.

exp(A)

'A' exponenciális értéke. Az 'e' természetes szám 'A'-ik hatványát számítja ki, ahol 'e' értéke a természetes logaritmusból ismert végtelen tizedes tört, kb. 2.71828182846.

floor(A)

'A' egészrésze. Megadja az 'A'-nál kisebb legnagyobb egész számot. A legközelebbi alsó egész értékre kerekít.

if(A,B,C)

Ha int(A) kifejezés értéke nem 0, a visszaadott érték 'B', ellenkező esetben 'C'. Csak azt a paramétert értékeli ki, amelyiket szükséges, a többit figyelmen kívül hagyja; így biztonságosan használható az eval() paramétereként is.

int(A)

'A' értékét a legközelebbi egész számhoz kerekíti. A 0.5-öt 1-hez kerekíti.

log(A)

'A' természetes (e alapú) logaritmusa.

log10(A)

'A' tizes alapú logaritmusa.

max(A,B)

Ha A>B, az eredménye 'A', ellenkező esetben 'B'.

min(A,B)

Ha A<B, az eredménye 'A', ellenkező esetben 'B'.

sec(A)

'A' szekánsa (egyenlő 1/cos(A) -val).

sin(A)

'A' szinusza. Kiszámítja 'A' szög szinuszát, ahol 'A' radiánban adott.

sinh(A)

Ugyan az, mint sin(), de a szinusz hiperbolikuszra.

sqrt(A)

'A' négyzetgyöke. Azt a számot adja meg, amelyik négyzete 'A'.

tan(A)

'A' tangense. Kiszámítja 'A' szög tangensét, ahol 'A' szög radiánban adott.

tanh(A)

Ugyan az, mint tan(), de a tangens hiperbolikuszra.

   
  Tartalom First Prev Home Next Last

Copyright © 2003 RibbonSoft, Inc.
Minden jog fenntartva.
Ez a kézikönyv a ManStyle felhasználásával készült.