Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Klávesové zkratky

Toto je přehled všech klávesových zkratek, které umožňují rychlejší a efektivnější spouštění příkazů. Dvoupísmenné kombinace mohou být použity pokud není aktivován příkazový řádek, jinak musí být po jejich zadání stisknuta klávesa Enter. Dvoupísmenné kombinace musí být vloženy v intervalu maximálně 2 sekund. Pokud se při zadávání dvoupísmenné zkratky spletete, stiskněte klávesu Escape, nebo počkejte dvě sekundy a začněte zadávat znovu.
Některé příkazy mají více než jednu klávesovou zkratku. Většinou je to z důvodu kompatibility s jinými programy.

Dodatek ke klávesovým zkratkám uvedeným níže - standardní způsob ovládání tlačítek v dialogových oknech. V operačních systémech Windows a Unix / Linux můžete použít kombinace s klávesou Alt (např. Alt-O pro OK). Pokud používáte Mac OS X, může to být kombinace Option-O nebo Alt-O v závislosti na vaší klávesnici.

Příkazový řádek

Mezerník

Aktivuje příkazový řádek

Escape

Deaktivuje příkazový řádek, vrátí o jeden krok zpět aktuální akci, nebo pokud není aktivní žádný příkaz, zobrazí hlavní menu.

Šipka nahoru / dolů

Vyvolá naposledy vložený příkaz

Tab

Zobrazí všechny aktuálně dostupné příkazy nebo doplní k prvním písmenům zbytek příkazu

Manipulace se soubory

Ctrl-N

Vytvoří nový výkres

Ctrl-O

Otevře výkres

Ctrl-S

Uloží aktuální výkres

Ctrl-W

Uzavře aktuální výkres

Ctrl-P

Vytiskne aktuální výkres

Ctrl-Q

Ukončí program

Základní úpravy

zp, Ctrl-Z

Zpět (oops)

dopr, Ctrl-Shift-Z

Vpřed

Ctrl-X

Vyjmout

Ctrl-C

Kopírovat

Ctrl-P

Vložit

Zobrazení

pr

Překreslit

zo

Zvětšit okno

az

Automatické zvětšení

zv, +

Zvětšit

zm, -

Zmenšit

pp

Posun pohledu

Zpět k předchozímu pohledu

Manipulace s hladinami

hlzm*

Zmrazit všechny hladiny

hlrzm*

Rozmrazí všechny hladiny

Uchopení

uz

Volné umístění

um

Uchytit do mřížky

uk

Uchopit za koncové body

us

Uchopit za střed

upol

Uchopit v polovině prvku

up

Uchopit za průsečík

ubb

Uchopit za nejbližší bod na prvku

Kreslení

b

Bod

us

Úsečka

obd

Obdélník

pm

Pravidelný mnohoúhelník

kruz

Kružnice

k2v

Kružnice definovaná 2 body

k3b

Kružnice definovaná 3 body

obl

Oblouk

o3b

Oblouk definovaný 3 body

ep

Elipsa

tx, mtx

Text

Kótování

kz

Zarovnaná kóta

kh

Vodorovná kóta

kv

Svislá kóta

kl

Kóta přímá

kh

Odkaz

Výběr prvku

odvs, Ctrl-K

Vybrat vše

Ctrl-A

Vybrat vše

Modifikace

zk

Zkosit

or, pr

Zkrátit, prodloužit

prdl

Několikanásobné zkrácení, prodloužení

pos

Posun

zrc

Zrcadlit

mer

Měřítko

tah

Natáhnout

smaz

Vymazat

rozl

Rozložit

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.