Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

6 Příkazový řádek

QCad může být ovládán pomocí menu, panelu nástrojů, klávesovými zkratkami, nebo pomocí příkazového řádku (Obrázek 10). Příkazový řádek představuje velmi efektivní způsob práce s CAD systémem. Zkušení uživatelé vkládají levou rukou příkazy zatímco pravou rukou ovládají myš. Nicméně pokud tento způsob ovládání (ještě) nepoužíváte, může vám příkazový řádek překážet. V tom případě jej můžete vypnout pomocí menu

Pohled - Podokna - Příkazový řádek

Figure 10: Příkazový řádek QCadu.

Pár slov o aktivaci příkazového řádku

Kdykoliv je příkazový řádek aktivní, veškeré vstupy z klávesnice budou směřovány do něj. To, že je příkazový řádek aktivní zjistíte při pohledu na výzvu příkazového řádku - je modrá - a v něm bliká textový kurzor (svislá čára).

Občas je rychlejší pracovat místo s příkazovým řádkem s klávesovými zkratkami. Proto potřebujete příkazový řádek deaktivovat a přepnout se do hlavního okna programu. Nejjednodušší cestou jak toho dosáhnout je stisknout klávesu Escape. Pokud je v příkazovém řádku napsán nějaký text, je zapotřebí stisknout klávesu Escape dvakrát - první stisk smaže vložený text a druhým stiskem se přepneme do hlavního okna aplikace.

Nyní můžete například stisknout klávesu Z následovanou klávesou A pro aktivaci příkazu pro automatickou změnu měřítka.

Pro opětovnou aktivaci příkazového řádku stačí stisknout mezerník.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.