Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

19 Nastavení výkresu

Toto nastavená se týká pouze aktuálního výkresu. Používá se pro nastavení kreslících jednotek, velikosti papíru, nastavení vlastností kótování, atd ...

Úpravy - Nastavení aktuálního výkresu

Papír

Nastavení papíru má vliv pouze při tisku výkresu. Formát papíru a jeho orientace kterou vyberete v tomto dialogovém okně bude použita při náhledu před tiskem (obrázek 68).

Figure 68:  Nastavení papíru pro aktuální výkres.

Jednotky

Zvolené jednotky a formát délek a úhlů je použit pro souřadnice zobrazené ve stavovém řádku, popisky kót a také pro vkládání dílů z knihovny ve správném měřítku. Detailní přehled dostupných jednotek a formátů viz Dodatek - Kreslící jednotky (obrázek 69).

Figure 69:  Jednotky a jejich formát.

Kóty

V této záložce můžete změnit rozměry kótovacího textu, velikost šipek a daší rozměry použité pro kóty (obrázek 70).

Figure 70:  Vlastnosti kót.

Figure 71:  Rozměry kóty.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.