Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

17 Měření

Vzdálenost (Bod,Bod)

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Info - Vzdálenost z bodu do bodu

Příkaz:

?

Popis:

Tímto nástrojem lze změřit přesnou vzdálenost mezi dvěma body zadanými uživatelem.

Postup:

  • Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete pozici počátečního bodu.
  • Zadejte druhý bod.
  • Změřená vzdálenost se zobrazí v příkazovém řádku.

Vzdálenost (Prvek, Bod)

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Info - Vzdálenost od prvku k bodu

Příkaz:

?

Popis:

Tímto nástrojem lze změřit přesnou vzdálenost mezi prvkem a bodem určenými uživatelem.

Postup:

  • Vyberte prvek.
  • Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete polohu bodu.
  • Změřená vzdálenost se zobrazí v příkazovém řádku.

Úhel

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.