Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

18 Nastavení programu

V tomto dialogovém oknu je možno nastavit vlastnosti programu. Nastavení se zde týkají celého QCadu, ne pouze aktuálního výkresu.

Úpravy - Nastavení programu

Vzhled

Jazyk

První menu této sekce změní jazyk celého uživatelského rozhraní QCadu (menu, dialogová okna, atd ...). Druhé menu v této sekci změní překlad příkazů, které jsou zadávány do příkazového řádku. Je například možno používat český překlad menu a zadávat anglické příkazy (obrázek 66).

Figure 66:  Hlavní nastavení QCadu.

Vzhled

Pokud si přejete protáhnout okraje nitkového kurzoru až k okrajům kreslící plochy, zaškrtněte políčko "Ukaž velký nitkový kříž".
Občas je užitečné omezit počet prvků v náhledu. Pokud máte problémy s rychlostí během přesouvání nebo vkládání prvků do výkresu, omezte prosím počet zobrazených prvků. Pokud si přejete náhledy úplně zrušit, nastavte tuto hodnotu na '0'.

Cesty

Na záložce "Cesty" můžete nastavit jednotlivé cesty, kde bude QCad hledat soubory s překlady, šrafovací vzory, fonty, skripty a knihovny součástí (obrázek 66b). Do jednoho řádku můžete zadat i několik cest oddělených středníkem (;).

Figure 67:  Konfigurace vlastních cest.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.