Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

8 Tisk

Před tiskem výkresu z QCadu je zapotřebí nastavit měřítko výstupu (výtisku). Tím může být 1:1 nebo jakékoliv jiné požadované měřítko. Před samotným tiskem výkresu se doporučuje spustit náhled před tiskem. V tomto náhledu můžete nastavit jak měřítko, tak i pozici výkresu na papíru.

Náhled před tiskem

Panel nástrojů:


Menu:

Soubor - Náhled před tiskem

Panel možností:


Otevře náhled na aktuální výkres před tiskem. Náhled vám ukáže, jak bude výkres vypadat po vytištění. V panelu možností nastavte v roletovém menu měřítko pro vytištění. Tlačítko uprostřed přepíná černobílý mód. Pokud je aktivováno, všechny čáry na výkresu budou místo odstínů šedi nebo barev pouze černé. Pro vycentrování výkresu na stránku použijte pravé tlačítko. Pokud si přejete jinou pozici výkresu na papíru, můžete ji nastavit ručně jednoduchým uchopením papíru levým tlačítkem myši a potažením papíru kamkoliv si přejete.

Figure 11:  Náhled před tiskem.

Tisk

Panel nástrojů:


Menu:

Soubor - Tisk

Klávesová zkratka:

Ctrl-P

Tímto příkazem vytisknete výkres bez použití náhledu před tiskem. Před tím, než se cokoliv vytiskne se zobrazí dialogové okno tisku, kde je možno zvolit si tiskárnu. V tento moment můžete také vybrat nebo změnit typ papíru, nicméně toto se příliš nedoporučuje. Formát papíru je totiž možno měnit v nastavení samotného výkresu ještě před tiskem. Pokud v tomto dialogovém okně změníte formát papíru, výstup nebude odpovídat náhledu před tiskem.

Tisk do souboru

V dialogovém okně tisku můžete zaškrtnout políčko "Tisk do souboru". Výstup bude místo na tiskárnu směřován do souboru. V Unixových systémech a v Mac OS X bude vytvořen Postscript soubor. Ve Windows bude vytvořen binární tiskový soubor (PRN). Tento soubor je závislý na tiskárně. Pro tvorbu PS souborů ve Windows je nutno nainstalovat Postscriptový tiskový ovladač např. "APS-PS".
Soubory typu PS mohou být jednoduše převáděny do PDF pomocí takzvaných distillerů jako je například program ps2pdf nebo Acrobat Distiller.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.