Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

9 Základní editační příkazy

Zpět

Panel nástrojů:


Menu:

Úpravy - zpět

Klávesová zkratka:

zp, Ctrl-Z

Příkaz:

zpět, z

Popis:

Příkaz Zpět vrátí zpět poslední kreslící nebo modifikační příkaz, který byl proveden. Například pokud nakreslíte úsečku a kružnici, které chcete vzít zpět, spusťte příkaz zpět dvakrát.
Příkazem 'zpět' nemůžete vzít zpět všechny příkazy. Vzaty zpět nemohou být příkazy týkající se operací s hladinamy nebo soubory, apod.

Vpřed

Panel nástrojů:


Menu:

Úpravy - Vpřed

Klávesová zkratka:

dopr, Ctrl-Shift-Z

Příkaz:

dopředu

Popis:

Příkaz 'vpřed' je opakem k příkazu 'zpět'. Obnoví prvky, které byly příkazem 'zpět' smazány.

Kopírovat

Panel nástrojů:


Menu:

Úpravy - Kopírovat

Klávesová zkratka:

Ctrl-C

Příkaz:

?

Popis:

Možná již znáte funkce kopírovat / vložit z jiných programů. Pro kopírování prvků z jednoho výkresu do druhého přináší QCad podobnou sadu nástrojů. Kopírované objekty jsou ukládány do interní schránky QCadu. Tato schránka je přístupná pouze z QCadu samotného. Nemůžete vkládat grafické objekty vytvořené a kopírované z jiných programů do QCadu. Stejně tak není možno kopírované objekty QCadu vkládat do jiných programů.

Postup:

  1. Po spuštění nástroje pro kopírování panel nástrojů se okamžitě přepne na seznam nástrojů pro výběr objektů. Použijte je pro výběr prvků, které chcete zkopírovat do schránky.
  2. Pro pokračování klikněte na šipku vpravo umístěnou v panelu nástrojů CADu.
  3. Myší nebo zadáním souřadnic v příkazovém řádku specifikujte referenční bod. Referenční bod bude použit při vkládání kopírovaných prvků zpět do výkresu.

Vyjmout

Panel nástrojů:


Menu:

Úpravy - Vyjmout

Klávesová zkratka:

Ctrl-X

Příkaz:

?

Popis:

Příkaz 'vyjmout' pracuje úplně stejně jako výše zmíněný příkaz 'kopírovat'. Jediný rozdíl mezi nimi je ten, že po zkopírování do schránky budou prvky z výkresu odstraněny.

Vložit

Panel nástrojů:


Menu:

Úpravy - Vložit

Klávesová zkratka:

Ctrl-V

Příkaz:

?

Popis:

Příkaz 'vložit' vloží prvky zkopírované do schránky zpět do výkresu. Příkaz 'vložit' je obzvláště užitečný při kopírování prvků z jednoho výkresu do druhého.
Všechny hladiny, které jsou vyžadovány obsahem schránky budou vytvořeny v seznamu hladin ve výkresu, kam se tyto prvky kopírují. Již existující hladiny se stejným jménem nebudou přepsány. Občas to může vést k nechtěným důsledkům. Pokud má entita vlastnosti dle hladiny, může být v původním výkresu červená a ve výkresu kam je vkládána bude zelená. Je to způsobeno tím, že v obou výkresech existuje stejně pojmenovaná hladina s různými vlastnostmi.
'Vložky' (odkazy na bloky), které jsou ve schránce, budou do výkresu vloženy spolu s bloky na které se odkazují. Bloky, které jsou v aktuálním výkresu nebudou přepsány. To může v některých případech vést k absolutně neočekávaným výsledkům. Ujistěte se, aby různé bloky nikdy neměly ve výkresech, které chcete použít pro kopírování / vkládání, shodné názvy.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.