Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

12 Bloky

Bloky jsou pojmenované skupiny prvků, které mohou být několikanásobně vkládány na různá místa výkresu a to i s různými vlastnostmi. Takto vložená instance bloku se nazývá 'vložka' .

Figure 17: Seznam bloků.

Změna viditelnosti bloku

Pro změnu viditelnosti bloku poklepejte na na jeho název. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na název bloku a z kontextového menu (Obrázek 18) vybrat "Přepnout viditelnost".

Figure 18: Kontextové menu seznamu bloků.

Změna viditelnosti všech bloků

Panel nástrojů:


Menu:

Blok - Rozmrazit vše

Blok - Zmrazit vše

Popis:

Dvě výše zobrazená tlačítka slouží k rozmrazení nebo ke zmrazení všech bloků najednou. Stejná funkce je také dostupná z kontextového menu.

Přidávání nových bloků

Panel nástrojů:


Menu:

Blok - Přidat blok

Popis:

Tímto příkazem se vytvoří nový prázdný blok. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém se zadá jméno nového bloku (Figure 19). Pokud chcete vytvořit nový blok z již existujících entit, použijte raději příkaz "Vytvořit blok".

Figure 19: Dialogové okno pro tvorbu nových bloků.

Odstraňování bloků

Panel nástrojů:


Menu:

Blok - Odstranit blok

Popis:

Odstraní aktivní blok. Nezapomeňte prosím, že tuto akci není možno vzít zpět. Blok a všechny jeho 'vložky' budou smazány.

Přejmenování bloků

Panel nástrojů:


Menu:

Blok - Přejmenovat blok

Popis:

Přejmenuje aktivní blok. Objeví se stejné dialogové okno jako při tvorbě nových bloků (Obrázek 19). Nezapomeňte prosím, že tuto akci není možno vzít zpět. Blok a všechny jeho 'vložky' budou přejmenovány.

Úpravy bloků

Panel nástrojů:


Menu:

Blok - Editovat blok

Popis:

Tímto příkazem se aktivní blok otevře v novém okně QCadu, ve kterém se může upravovat jako každý jiný výkres. Pro aktualizaci instancí bloku již vložených do výkresu jednoduše aktivujte okno s výkresem pomocí menu Okno, nebo kliknutím na požadované okno s výkresem.

Vkládání bloků

Panel nástrojů:


Menu:

Blok - Vložit blok

Příkaz:

?

Panel voleb:


Popis:

Vloží aktivní blok do výkresu.

Postup:

  1. Ze seznamu vyberte blok, který chcete vložit.
  2. Klikněte na tlačítko pro vložení bloku, nebo z menu vyberte položku 'Vložit blok'.
  3. Z panelu voleb zadejte úhel natočení a měřítko 'vložky'.
  4. Pro vytvoření pole vložených bloků zadejte v panelu voleb počet řad a sloupců a určete vzdálenost mezi nimi.

Tvorba bloků z již existujících entit

Panel nástrojů:


Menu:

Blok - Vytvořit blok

Příkaz:

?

Popis:

Z již existujících prvků vytvoří blok.

Postup:

  1. Vyberte prvky, které chcete vložit do bloku.
  2. Na panelu nástrojů CADu klikněte pro pokračování na pravou šipku.
  3. Použitím myši nebo zadáním souřadnic v příkazovém řádku zadejte referenční bod bloku.
  4. V dialogovém okně zobrazeném na obrázku (Obrázek 19) zadejte jméno nového bloku a klikněte na OK.

Blok je nyní přidán do seznamu bloků a je připraven pro vložení do výkresu. Prvky, které jste vybrali v kroku 1 byly odstraněny a nahrazeny instancí bloku. Pokud si toto nepřejete, použijte 'zpět' pro smazání této instance. Pro obnovení originálních entit použijte ještě jednou příkaz 'zpět'. Příkazy zpět/vpřed nemají žádný vliv na samotné bloky. Kdykoliv je blok jednou vytvořen, nikdy nemůže být odstraněn příkazem 'zpět'.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.