Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

2 Úvod

Cíl tohoto manuálu

Tento manuál si klade za cíl seznámit vás s kreslícím programem QCad a naučit vás jeho co nejefektivnějšímu používání. Dále vám nastíní rozšířené možnosti používání tohoto programu. Kapitola 3 vás uvede do světa počítačem podporovaného konstruování (CAD). Pokud jste již pracovali nebo pracujete v nějakém CAD programu, můžete tuto kapitolu přeskočit.

CAD - pro nezasvěcené

Když se podíváte kolem sebe, spousta objektů, které uvidíte, má svůj počátek ve výkrese vytvořeném v nějakém CAD programu. Od vašeho pera, stolu, nábytku k domu a pravděpodobně celému městu - vše bylo jednou zkonstruováno buď ručně na papíru nebo spíše pomocí CAD programu.

CAD znamená počítačem podporované konstruování (navrhování). Je důležité vytvořit CAD program odlišný od programů pro malování nebo náčrty. Výkresy tvořené v CAD programu reprezentují skutečné objekty s jejich přesnými původními rozměry. Nejdůležitějšími faktory jsou přesnost a zobrazení tolika detailů, které jsou potřeba pro vyrobení zamýšlené součásti. Pokud používáte kreslící programy, zjistíte, že v CAD programech není nebo je pouze omezená funkce drag-and-drop. To je součástí myšlenky, že vše musí být nakresleno přesně. Výkres nemusí vypadat přesně jenom na obrazovce - musí být přesný jako model. Posunem prvku někam je myšlen posun z přesně definované polohy do jiné přesně definované pozice. Nicméně pokud si jednou na takovýto přístup zvyknete, už nikdy nebudete chtít tvořit technické výkresy v obyčejném kreslícím programu.

Je QCad pro mě?

Existuje spousta různých CAD programů a v závislosti na vašich potřebách a zamýšleném využití QCad může nebo nemusí splňovat vaše požadavky. Pokud hledáte 3D modelovací program, musíte se poohlédnout po něčem jiném. QCad je 2D CAD program. To znamená, že vše je navrhováno v rovině. To nicméně neznamená, že je vhodný pouze pro reprezentaci 2D objektů. Mnoho 2D výkresů zobrazuje objekt v různých pohledech (například ze strany, shora a zepředu) aby tak plně určily tvar objektu a všechny jeho rozměry.

Jedním z hlavních důvodů proč byste mohli chtít používat QCad je jeho jednoduchost, uživatelsky příjemné pracovní prostředí, mnoho nástrojů nebo jednoduše fakt, že funguje na vašem nejoblíbenějším systému - ať už je to Linux, jiný Unixový systém, Windows nebo Mac OS X. V neposlední řadě je QCad součástí open source hnutí. Znamená to, že pokud jste programátor, můžete si přidávat své vlastní funkce.

QCad má odhadem přes 100'000 uživatelů po celém světě. Jeho uživateli jsou firmy se zaměřením na elektronickou a mechanickou konstrukci, ale i soukromí uživatelé, učitelé a studenti. Existuje mnoho CAD programů a spousta z nich nabízí mnohem více než QCad. Ale mnoho z nich je vázáno pouze na jeden operační systém, nebo jednoduše nejsou pro mnoho potenciálních uživatelů přijatelné. V tu chvíli přichází QCad. Zaměřuje se na kutily, příležitostné uživatele CADu a lidi, kteří nejsou profesionály, ale potřebují rychle tvořit návrhy.

Kdo stojí za QCadem?

QCad je produktem softwarové firmy RibbonSoft sídlící ve Švýcarsku. Nicméně mnoho dalších lidí do QCadu přispívá a ten by nebyl tím čím nyní je bez pomoci překladatelů, vývojářů a zpětné odezvy od samotných uživatelů. Bližší informace získáte na domovských stránkách firmy RibbonSoft: www.ribbonsoft.com .

Jak získat QCad?

Poslední verzi QCadu je možno získat z www.qcad.org . Na těchto stránkách můžete také najít dokumentaci a ostatní zdroje pro QCad.

QCad a Qt

Qt je multiplatformní C++ framework, ne kterém je QCad postaven. Spoustu práce, která je obsažena v QCadu udělal tým Trolltech ( www.trolltech.com ) - lidi, kteří vyvíjejí Qt.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.