Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

15 Výběr prvku

Nástroje zmiňované v této kapitole slouží k výběru prvků, které budou později upravovány, nebo s nimi bude později manipulováno. Například pokud chcete přesunout nějaké čáry, potřebujete je nejprve vybrat. Tímto výběrem dáte QCadu najevo, jaké prvky si přejete přesunout.
Vybrané prvky se vysvítí červenou barvou a budou hustě čárkované.

Zrušení výběru všeho

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Výběr - Odznačit vše

Příkaz:

?

Popis:

Zruší výběr všech prvků ve všech aktuálně viditelných hladinách. Použijte tento nástroj abyste se ujistili, že žádný prvek není vybrán.

Výběr všeho

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Výběr - Vybrat vše

Příkaz:

?

Popis:

Vybere všechny prvky ve všech aktuálně viditelných hladinách.

Výběr jednotlivých prvků

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Výběr - Vybrat prvek

Příkaz:

?

Popis:

Vybere jednotlivé prvky.

Postup:

  • Myší určete prvky, které si přejete vybrat. Pokud kliknete na prvek, který je již vybrán, jeho výběr bude zrušen.

Výběr obrysů

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Výběr - O(d)značit obrys

Příkaz:

?

Popis:

Vybere nebo zruší výběr prvků, které jsou spolu navzájem spojeny do určitého obrysu (uzavřeného nebo otevřeného).

Postup:

  • Myší klikněte na jeden prvek z obrysu, který chcete vybrat. Algoritmus poté ze souřadnic koncových bodů vybrané úsečky vypočítá, zda-li se na jejích obou koncích nenachází nějaký další prvek. Pokud byl prvek, který jste vybrali, neoznačený, budou všechny připojené entity vybrány. Jinak bude výběr celého obrysu zrušen.

Zrušení výběru oknem

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Výběr - Zrušení výběru oknem

Příkaz:

?

Popis:

Zruší výběr všech prvků, které se celé nacházejí uvnitř daného okna.

Postup:

  1. Levým tlačítkem myši určete určete první roh okna.
  2. Přesuňte myš do druhého rohu.
  3. Klikněte do druhého rohu okna výběru.

Výběr oknem

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Výběr - Výběr oknem

Příkaz:

?

Popis:

Vybere všechny prvky, které jsou celé uvnitř daného okna.

Postup:

Postup je shodný s postupem u výše zmíněného rušení výběru oknem.

Inverzní výběr

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Výběr - Inverzní výběr

Příkaz:

?

Popis

Vybere všechny nevybrané prvky a zruší výběr všech vybraných prvků.

Rušení výběru protínajících se prvků

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Výběr - Zrušit výběr protínajících se prvků

Příkaz:

?

Popis:

Zruší výběr všech prvků, které protne čára výběru.

Postup:

  1. Kliknutím levého tlačítka myši určete počáteční bod čáry výběru.
  2. Přesuňte myš na druhý konec čáry výběru.
  3. Určete koncový bod čáry výběru. U všech prvků, které takto nakreslená čára protíná bude zrušen výběr.

Výběr protínajících prvků

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Výběr - Protínající se prvky

Příkaz:

?

Popis:

Vybere všechny prvky, které jsou protnuty čárou výběru.

Postup:

Postup je stejný jako u výše popsaného rušení výběru protínajících prvků.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.