Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

10 Zobrazování

Menu a panel nástrojů 'Zobrazit' obsahuje několik nástrojů pro nastavení aktuálního pohledu na výkres. Všechny tyto nástroje nemají žádný vliv na entity ve výkresu. Mění pouze měřítko viditelné oblasti.

Zobrazovací nástroje jsou pravděpodobně nejpoužívanějšími funkcemi v CADu. Jsou snadno dostupné z panelu nástrojů (Obrázek 12). Pro ty funkce, které používáte nejčastěji je nejlepší zapamatovat si a používat klávesové zkratky. Pro zobrazení celého výkresu jednoduše stiskněte AZ. Pokud je aktivována příkazová řádka, je nejprve zapotřebí stisknout klávesu Escape pro její deaktivaci.

Figure 12: Panel s nástroji pro zobrazení.

Posouvání

Pro posun po celém výkresu použijte dva posuvníky - jeden vlevo a druhý v dolní části okna QCadu. Pokud vlastníte myš s kolečkem, můžete jej použít pro posun výkresu nahoru a dolu nebo pomocí klávesy Shift doleva a doprava.
Pokud vlastníte třítlačítkovou myš, můžete pomocí třetího tlačítka jednoduchým uchopením kreslící plochy posouvat výkres libovolným směrem.

Přepínání mřížky

Panel nástrojů:


Menu:

Zobrazit - Mřížka

Příkaz:

?

Přepne zobrazení mřížky v aktuálním výkresu.

Přepnout náčrtový mód

Panel nástrojů:


Menu:

Zobrazit - Náčrt

Příkaz:

?

V aktuálním výkresu přepne náčrtový mód. V náčrtovém módu jsou všechny úsečky zobrazeny se šířkou 1 pixel. Šrafy nejsou zobrazeny vůbec a delší texty jsou zobrazeny jako obdélníky. Mód náčrtu použijte v případě že je váš výkres velký a trvá dlouho než se celý překreslí.

Překreslování

Panel nástrojů:


Menu:

Zobrazit - Překreslit

Klávesová zkratka:

prekr

Příkaz:

obnovit

Překreslí aktuální výkres. Po přesunutí nebo smazání mnoha prvků může výkres vypadat neúplný nebo 'roztřepeně'. Pomocí této funkce můžete regenerovat kreslící plochu.

Přibližování / Oddalování

Panel nástrojů:


Menu:

Zobrazit - Přiblížit

Zobrazit - Oddálit

Klávesová zkratka:

+ / -

Příkaz:

?

Tímto nástrojem přiblížíme / oddálíme kreslící plochu vždy po krocích po 1.5. Stejného cíle dosáhneme držením tlačítka Ctrl na klávesnici a otáčením kolečka na myši (obrázek 13).

Figure 13: Pro rychlé přibížení / oddálení použijte kombinaci klávesy Ctrl a kolečka myši.

Automatické zvětšení

Panel nástrojů:


Menu:

Zobrazit - Automatické zvětšení

Klávesová zkratka:

az

Příkaz:

?

Změní pohled na kreslící plochu tak, aby byly na obrazovce zobrazeny všechny nakreslené prvky ve všech viditelných hladinách.

Zvětšení použitím okna

Panel nástrojů:


Menu:

Zobrazit - Zvětšit okno

Klávesová zkratka:

zo

Příkaz:

?

Tento nástroj nabízí zaručený způsob jak zobrazit požadovanou oblast výkresu.

Postup:

  1. Určete pozici prvního rohu oblasti, kterou si přejete zobrazit. V tomto rohu stiskněte levé tlačítko myši a držte jej stisknuté.
  2. Přesuňte myš do druhého rohu požadované oblasti.
  3. V tomto druhém rohu pusťte levé tlačítko myši.

Poznámka: Místo stisknutí tlačítka a přesouvání myši můžete první a druhý roh okna označit každý samostatným kliknutím levým tlačítkem myši.

Posun pohledu

Panel nástrojů:


Menu:

Zobrazit - Posun pohledu

Klávesová zkratka:

pp

Příkaz:

?

Posunem pohledu je myšlen posun kreslícího prostoru. Nejrychlejším způsobem je stisk prostředního tlačítka na myši a hýbat s kreslící plochou stejně jako hýbeme kreslícím papírem. Pokud vaše myš nemá prostřední tlačítko, můžete místo něj stejným způsobem použít tento nástroj. Až budete s nastaveným pohledem spokojeni, klikněte pravým tlačítkem.

Předchozí pohled

Panel nástrojů:


Menu:

Zobrazit - Předchozí pohled

Klávesová zkratka:

Příkaz:

?

Zobrazí naposledy použitý pohled. Použijte jej pro přepnutí zpět na předchozí pohled po použití automatické změny měřítka nebo po zvětšení pomocí okna.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.