Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

7 Práce se soubory

QCad je schopen načítat DXF soubory ze starších verzí QCadu, AutoCADu ® a dalších programů, které zvládají ukládání do DXF formátu. Při ukládání souboru používá QCad standard DXF 2000 [DXF].

Tvorba nového výkresu

Panel nástrojů:


Menu:

Soubor - Nový

Klávesová zkratka:

Ctrl-N

Tímto nástrojem vytvoříte nový výkres. Nové výkresy jsou úplně prázdné (žádné prvky, hladiny ani bloky). Uživatelé často vytváří šablony obsahující hladiny a bloky, které nejčastěji používají a občas obsahují i rámeček výkresu. Pokud máte nějakou šablonu vytvořenou, je lepší použít ji místo tvorby výkresu úplně od začátku.

Otevírání výkresů

Panel nástrojů:


Menu:

Soubor - Otevřít

Klávesová zkratka:

Ctrl-O

Tento příkaz použijte pro otevření DXF souborů. Soubor se otevře v novém okně uvnitř QCadu. Mezi několika různými výkresy můžete přepínat pomocí menu 'Okno'.

Nezapomeňte prosím, že QCad nahraje a zobrazí pouze ty prvky v souboru, které podporuje engine QCadu. Všechny ostatní prvky budou ignorovány. Pokud budete importovat DXF výkres vytvořený v nějakém jiném programu, měli byste si tento výkres před jakýmkoliv zásahem nejprve uložit pod jiným jménem. Pokud uložíte výkres do souboru se stejným jménem, budou QCadem nepodporované entity ztraceny.

Ukládání výkresů

Panel nástrojů:


Menu:

Soubor - Uložit

Soubor - Uložit jako

Klávesová zkratka:

Ctrl-S (uložit)

Tímto příkazem uložíte výkres do souboru. Pro uložení výkresu do souboru se stejným jménem ze kterého byl nahrán použijte tlačítko v panelu nástrojů, nebo menu Soubor - Uložit Pokud si přejete uložit nově vytvořený výkres nebo již existující výkres do nového souboru, použijte místo toho menu Soubor - Uložit jako .

Export výkresů jako obrázky

Menu:

Soubor - Export...

Tento příkaz uloží aktuální výkres do obrázku.

Otevře se okno pro výběr výstupního formátu souboru. Po výběru typu a jménu souboru se otevře další okno, ve kterém je uživatel dotazován na velikost obrázku a barvu jeho pozadí.

Uzavírání výkresů

Menu:

Soubor - Zavřít

Klávesová zkratka:

Ctrl-W

Tento příkaz zavře aktuální výkres. Před jeho uzavřením budete dotázáni, zda-li chcete nový výkres uložit nebo zrušit a tím i ztratit veškeré provedené změny.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.