Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Index

&

Čára od ruky    14

Šipka    14

Šrafovací vzory    20

Šrafy    14

Úhel    3,14,14,17

Úhlová kóta    14

Úkos    16

Úpravy - Klávesové zkratky    20

Úpravy - Kopírovat    9

Úpravy - Vložit    9

Úpravy - Vpřed    9

Úpravy - Vyjmout    9

Úpravy - zpět    9

Úpravy    3,16

Úsečka - Čára od ruky    14

Úsečka - Úhel    14

Úsečka - Kolmo    14

Úsečka - Mnohoúhelník    14

Úsečka - Obdélník    14

Úsečka - Osa    14

Úsečka - Pořadí    14

Úsečka - Relativní úhel    14

Úsečka - Rovnoběžně    14

Úsečka - Svisle    14

Úsečka - Tečna    14

Úsečka - Vodorovně    14

Úsečka    14

Úvod    2

2

2 bodová kružnice    14

2D    2

3

3 bodová kružnice    14

3 body    14

3D    2

A

Automatické zvětšení    10

B

Bez omezení    13

Bitmapa    7

Bitmapy    14

Blok    3

BMP    14

Bod    14

C

CAD    2

Cesty    18

D

Dvoubodová kružnice    14

DXF    7

E

Editace    16

Elipsa    14

Elipsovitý oblouk    14

Entita    3

Export    7

F

Fonty    20

Formát papíru    20

Formát stránky    20

Formát    20

G

GIF    7

Grafický objekt    3

GUI    5

H

Hladina - Klávesové zkratky    20

Hladina    3

I

Informace    17

J

Jazyk    18

Jednotky    20

JPEG    7,14

K

Kóta - Úhlová    14

Kóta - Odkaz    14

Kóta - Přímá    14

Kóta - Poloměr    14

Kóta - Průměrová    14

Kóta - Svislá    14

Kóta - Vodorovná    14

Kóta - Zarovnaná    14

Kóta poloměru    14

Kóta průměru    14

Kóta    14

Kótování - Klávesové zkratky    20

Kartézské souřadnice    3

Klávesové zkratky    20

Kolmo    14

Koncové body    13

Kopírovat    9

Kopie    3,16

Kreslící jednotky    20

Kreslící oblast    5

Kreslení - Klávesové zkratky    20

Kružnice - 2 body    14

Kružnice - 3 body    14

Kružnice - Rovnoběžně    14

Kružnice - Soustředně    14

Kružnice - Střed Bod    14

Kružnice - Střed Poloměr    14

Kružnice    14

Kurzor    18

M

Měřítko výkresu    3

Měřítko    16

Měření    17

Měřit úhel    17

Měřit vzdálenost    17

Mřížka    10,13

Manipulace se soubory - Klávesové zkratky    20

Matematické výrazy    20

Mazání    3

Menu    5

Mnohoúhelník    14

Modifikace - Úkos    16

Modifikace - Klávesové zkratky    20

Modifikace - Měřítko    16

Modifikace - Natáhnout    16

Modifikace - Otočení    16

Modifikace - Posun a otočení    16

Modifikace - Posun    16

Modifikace - Prodloužit    16

Modifikace - Rozdělit    16

Modifikace - Rozložit    16

Modifikace - Smazat    16

Modifikace - Vlastnosti prvku    16

Modifikace - Vlastnosti skupiny prvků    16

Modifikace - Zaoblení    16

Modifikace - Zkrátit dva    16

Modifikace - Zkrátit    16

Modifikace - Zrcadlení    16

N

Nůžky    16

Náčrt    10

Náhled před tiskem    8

Náhled    8,18

Na prvku    13

Nastavení programu    18

Nastavení výkresu    19

Nastavení    18,19

Nastavit relativní počátek    13

Natáhnout    16

Nitkový kříž    18

Nový výkres    7

Nula    3

O

Obdélník výběru    15

Obdélník zrušení výběru    15

Obdélník    14

Oblast výběru    15

Oblast zrušení výběru    15

Oblast    14

Oblouk - 3 body    14

Oblouk - Soustředný    14

Oblouk - Střed Bod Úhly    14

Oblouk se třemi body    14

Oblouk    14

Obrázky    14

Oddálit    10

Odemknout relativní počátek    13

Odkaz    14

Odstranit    16

Okno programu    5

Okno výběru    15

Okno zrušení výběru    15

Okno zvětšení    10

Opačný výběr    15

Osa úhlu    14

Osa    14

Otevřít výkres    7

Otočení a otočení zpět    16

Otočení    16

P

Příkazový řádek - Klávesové zkratky    20

Příkazový řádek    5,6

Příkazy    6

Přímá kóta    14

Přechod    20

Předchozí pohled    10

Předchozí    10

Překreslit    10

Přepnout mřížku    10

Přepnout náčrtový mód    10

Přesun    16

Přiblížit    10

Panel možností    5

Panel nástrojů CADu    5

Panel nástrojů    5

Panoráma    10

Papír    20

Paternování oblasti    14

Paternování    14

PDF    8

PNG    7,14

Počátek    3

Počítačem podporované konstruování    2

Pořadí úseček    14

Pohled - Podokna - Příkazový řádek    6

Pohled    10

Polární souřadnice    3

Poloměr    14

Polovina    13

Posouvání    10

Postscript    8

Posun a otočení    16

Posun pohledu    10

Posun relativní nuly    13

Posun    3,10,16

Posunutí    3

Posuvníky    10

Pouze kolmo    13

Pouze svisle    13

Pouze vodorovně    13

Průsečík    13

Prodloužit    16

Protáhnout    16

PS    8

Q

QCad 1    20

Qt    2

R

Rastrové obrázky    14

Rastrový obrázek    7

Regenerovat    10

Relativní úhel    14

Relativní nula    3

Relativní počátek    13

Rovnoběžka    14

Rovnoběžná čára    14

Rovnoběžný    14

Rozdělit    16

Rozložit    16

Rozsah výběru    15

Rozsah zrušení výběru    15

Rušení výběru protínajících se prvků    15

S

Seznam bloků    5

Seznam hladin    5

Skupina entit    3

Smazat prvky    3

Smazat    16

Souřadné systémy    3

Souřadnice X    3

Souřadnice Y    3

Soubor - Náhled před tiskem    8

Soubor - Otevřít    7

Soubor - Tisk    8

Soubor - Uložit jako    7

Soubor - Uložit    7

Soubor - Zavřít    7

Soubor    7

Soustředná kružnice    14

Soustředný oblouk    14

Střed    14,14

Středy    13

Stavový řádek    5

Stránka    20

Svislá kóta    14

Svisle    14

Systémy    2

T

Tříbodová kružnice    14

Tečna    14

Text    14

Tisk    8

Trolltech    2

U

Uříznout    16

Uživatelské rozhraní    5

Uchopení - Klávesové zkratky    20

Uchopení do mřížky    3

Uchopení objektů    13

Uchopení objektu    3

Uchopení prvků    13

Uchopení    3,13

Uchopit - Bez omezení    13

Uchopit - Koncové body    13

Uchopit - Mřížka    13

Uchopit - Nastavit relativní počátek    13

Uchopit - Nejblíže    13

Uchopit - Polovina    13

Uchopit - Pouze kolmo    13

Uchopit - Pouze svisle    13

Uchopit - Pouze vodorovně    13

Uchopit - Průsečík manuálně    13

Uchopit - Průsečík    13

Uchopit - Střed    13

Uchopit - Volný    13

Uchopit - Vzdálenost od koncového bodu    13

Uchopit - Zamknout relativní počátek    13

Ukazatel    14

Uložit    7

Uzamknout relativní počátek    13

V

Výběr - Inverzní výběr    15

Výběr - Klávesové zkratky    20

Výběr - Odznačit vše    15

Výběr - Vybrat prvek    15

Výběr - Vybrat vše    15

Výběr entit    3

Výběr jednotlivých prvků    15

Výběr objektů    3

Výběr obrysů    15

Výběr oknem    15

Výběr protínajících prvků    15

Výběr prvku    15

Výběr všeho    15

Výběr    15

Výplň plochy    14

Výplň    14

Výrazy    20

Velikost listu    3

Viditelná oblast    3

Vlastnost    3

Vlastnosti prvku    16

Vlastnosti skupiny prvků    16

Vlastnosti    16

Vložit    3,9

Vodorovně    14

Vodorovná kóta    14

Volné umístění    13

Vpřed    9

Vyber prvky    3

Vybrat - Obrys    15

Vyjmout    9

Vytvořit výkres    7

Vzdálenost od koncového bodu    13

Vzdálenost    17

Vzor    14

Vzory    20

X

XBM    7,14

XPM    7,14

Z

Zaoblení    16

Zarovnaná kóta    14

Zavřít soubor    7

Zkosení    16

Zkrátit    16

Značení    15

Zobrazení - Klávesové zkratky    20

Zobrazení    3

Zobrazit - Mřížka    10

Zobrazit - Náčrt    10

Zobrazit - Nástrojové lišty - Vlastnosti nástroje    5

Zobrazit - Předchozí pohled    10

Zobrazit - Podokna - Příkazový řádek    5

Zobrazit - Podokna - Seznam bloků    5

Zobrazit - Podokna - Seznam hladin    5

Zobrazit - Posun pohledu    10

Zobrazit - Stavový řádek    5

Zobrazování    3

Zpět    9

Zrcadlení    16

Zrušení výběru oknem    15

Zrušení výběru všeho    15

Zrušit výběr - Obrys    15

Zvětšení    10

Zvětšit automaticky    10

Zvětšit okno    10

Zvětšování (zmenšování)    3

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.