Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

16 Úpravy

Nástroje pro úpravu umožňují uživateli upravovat již existující prvky. Tato kapitola je stručným přehledem editačních nástrojů QCadu (obrázek 51).

Figure 51: Panel nástrojů 'Úpravy'.

Posun

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Posunout/Kopírovat

Příkaz:

?

Popis:

Přesune případně zkopíruje prvky. Tento příkaz umí vytvořit jednu nebo několik kopií existujících prvků.

Postup:

 1. Po spuštění nástroje pro posun prvku(ů) panel nástrojů CADu zobrazí nástroje pro výběr. Použijte je k výběru prvků, které si přejete přesunout nebo zkopírovat.
 2. Pro pokračování klikněte v panelu nástrojů na šipku vpravo.
 3. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete referenční bod.
 4. Zadejte cílový bod. Pro posun vybraných prvků o požadovanou vzdálenost ve zvoleném směru (např. doprava), zapište do příkazového řádku @50,0 .
 5. Zobrazí se dialogové okno nástroje pro posun (obrázek 52). Pro pouhý posun prvků vyberte "Vymazat původní objekt", pro jejich zkopírování vyberte "Ponechej původní objekt". Můžete také vytvořit několik kopíí najednou zvolením "Vícenásobná kopie" a vložením počtu kopií do textového pole v dolní části dialogového okna. Nezapomeňte, že pokud vložíte jako počet například '9', bude vytvořeno 9 kopií, takže nakonec budete mít ve výkresu 10 instancí kopírovaného prvku. Kopírované prvky budou mít stejné vlastnosti a budou ve stejné hladině jako prvky originální. Pokud si přejete toto změnit, zaškrtněte "Použij aktuální vlastnosti" nebo "Použij aktuální hladinu".
 6. Pro přesun / zkopírování prvků klikněte na tlačítko OK. Výběr prvků bude poté zrušen automaticky.

Figure 52: Dialogové okno vlastností posunu.

Otočení

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Otočení

Příkaz:

?

Popis:

Otočí vybrané prvky o zvolený úhel okolo zadaného středu. Tento nástroj je schopen vytvořit jednoduchou nebo vícenásobnou kopii již existujících prvků.

Postup:

 1. Po spuštění nástroje pro otočení zobrazí QCad nástroje pro výběr prvků, které si přejete otočit. Použijte je.
 2. Pro pokračování klikněte na šipku vpravo.
 3. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku zadejte střed otáčení.
 4. Zobrazí se dialogové okno nástroje otáčení (obrázek 53). Pro jednoduché otočení bez ponechání původních prvků zvolte "Vymazat původní objekt". Pro jejich zkopírování zvolte "Ponechat původní objekt". Můžete také vytvořit několikanásobnou kopii zvolením "Vícenásobná kopie" a zadáním počtu kopií do textového pole ve spodní části dialogového okna. Nezapomeňte, že pokud zadáte číslo '9', vytvoří se 9 kopií a originál zůstane, takže dohromady budete mít na konci 10 instancí kopírovaného prvku. Do textového pole v pravé horní části dialogového okna zadejte požadovaný úhel natočení. Kopie budou mít stejné vlastnosti a budou ve stejné hladině jako původní prvky. Pokud si přejete toto změnit, zaškrtněte "Použij aktuální vlastnosti" nebo "Použij aktuální hladinu".
 5. Pro otočení prvků klikněte na tlačítko OK. Výběr prvků bude poté automaticky zrušen.

Figure 53: Dialogové okno vlastností příkazu pro otočení.

Měřítko

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Měřítko

Příkaz:

?

Popis:

Změní měřítko v zadaném poměru okolo určeného středu. Tento nástroj je schopen vytvořit jednoduchou nebo vícenásobnou kopii již existujících prvků.

Postup:

 1. Po spuštění tohoto příkazu se zobrazí nástroje pro výběr prvků. Použijte je pro výběr prvků, jejichž měřítko si přejete změnit.
 2. Pro pokračování klikněte na šipku vpravo.
 3. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete střed okolo kterého se bude měřítko měnit.
 4. Zobrazí se dialogové okno pro změnu měřítka (obrázek 54). Pro pouhou změnu měřítka bez ponechání původních prvků vyberte "Vymazat původní objekt". Pro jejich zkopírování vyberte "Ponechat původní objekt". Je možno také vytvořit několik kopií najednou volbou "Vícenásobná kopie" a zadáním počtu kopií v textovém poli v dolní části dialogového okna. Nezapomeňte, že zadáním '9' do textového pole bude vytvořeno 9 kopií a původní objekt bude ponechán, takže nakonec dostanete celkem 10 shodných prvků. To znamená, že bude vytvořen zadaný počet zmenšených kopií, přičemž druhá kopie bude mít jako originál první kopii, třetí kopie bude mít svůj originál v druhé kopii, atd. Kopie budou mít stejné vlastnosti a budou ve stejné hladině jako jako původní prvky. Pokud si přejete toto chování změnit, zaškrtněte "Použij aktuální vlastnosti" nebo "Použij aktuální hladinu".

Figure 54: Dialogové okno vlastností změny měřítka.

 1. Pro dokončení změny měřítka kliněte na tlačítko OK. Výběr prvků bude zrušen automaticky.

Zrcadlení

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Zrcadlení

Příkaz:

?

Popis:

Ozrcadlí vybrané prvky podle zadané osy. Tímto nástrojem můžete ozrcadlením vytvářet jednoduché kopie.

Postup:

 1. Po spuštění nástroje zrcadlení se objeví nástroje pro výběr prvků. Vyberte prvky, které si přejete ozrcadlit.
 2. Pro pokračování klikněte na šipku vpravo.
 3. Myší nebo zadáním souřadnic do p říkazového řádku určete první bod osy zrcadlení.
 4. Zadejte druhý bod osy zrcadlení.
 5. Objeví se okno nástroje zrcadlení (obrázek 55). Pro jednoduché ozrcadlení vyberte "Vymazat původní objekt". Pro zkopírování těchto prvků zrcadlením vyberte "Ponechat původní objekt". Kopie bude mít stejné vlastnosti a bude ve stejné hladině jako originální prvek. Pokud si toto chování přejete změnit, můžete zaškrtnout "Použít aktuální vlastnosti" nebo "Použít aktuální hladinu".
 6. Pro ozrcadlení klikněte na tlačítko OK. Výběr prvků bude automaticky zrušen.

Figure 55: Dialogové okno vlastností zrcadlení.

Posun a otočení

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Posun a otočení

Příkaz:

?

Popis:

Posune nebo zkopíruje a zároveň otočí vybrané prvky. Tento nástroj je schopen tvořit jednoduché nebo vícenásobné kopie vybraných prvků.

Postup:

 1. Po spuštění nástroje pro posun a otočení se objeví nástroje pro výběr objektů. Použijte je pro výběr prvků, které si přejete přesunout nebo zkopírovat.
 2. Pro pokračování klikněte na šipku vpravo.
 3. V panelu možností zadejte úhle natočení. Nebo použijte příkazový řádek použitím příkazů úhel nebo uh.
 4. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete referenční bod.
 5. Zadejte cílový bod. Posun vybraných prvků o požadovanou vzdálenost doprava například o 50, zadejte do příkazového řádku @50,0 . Na obrázku 56 jsou vyznačeny dva referenční body. V příkladu je úhel natočení 15 stupňů a čtyři kopie. Ve výsledku je celkový úhel natočení 60 stupňů.
 6. Zobrazí se dialogové okno nástroje posunu a otočení (obrázek 57). Pro přesunutí prvků zvolte "Vymazat původní objekt", pro jejich zkopírování zvolte "Ponechat původní objekt". Můžete také tvořit několikanásobnou kopii zvolením "Vícenásobná kopie" a zadáním počtu kopií do textového pole v dolní části dialogového okna. Nezapomeňte, že když zadáte '9', vytvoří se 9 kopií a původní prvky zůstanou - tím získáme 10 shodných zkopírovaných prvků. Kopie budou mít stejné vlastnosti a zůstanou ve stejné hladině jako originál. Pokud si toto přejete změnit, zaškrtněte "Použít aktuální vlastnosti" nebo "Použít aktuální hladinu".
 7. Pro posunutí a otočení prvků klikněte na tlačítko OK. Výběr prvků bude automaticky zrušen.

Figure 56:  Referenční (4.) a cílový (5.) bod posunu a otočení.

Figure 57:  Dialogové okno příkazu pro posun a otočení.

Otočení a otočení zpět (Otočení 2)

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Otočení

Příkaz:

?

Popis:

Otočí a otočí zpět vybrané prvky Tento nástroj může tvořit jedno- i vícenásobné kopie již existujících prvků. Použijte tento nástroj pokud si přejete otočit jakékoliv objekty okolo středu bez natočení samotných objektů.

Postup:

 1. Po spuštění nástroje pro otočení se objeví nástroje pro výběr prvků. Použijte je k výběru prvků, které si přejete přesunout nebo zkopírovat.
 2. Pro pokračování klikněte v panelu nástrojů na šipku vpravo.
 3. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete střed otáčení.
 4. Zadejte středy otáčení pro jednotlivé objekty. Druhý střed se otáčí spolu s entitami okolo prvního středu (obrázek 58).
 5. Objeví se dialogové okno příkazu pro otočení (obrázek 59). Pro pouhé přesunutí prvků vyberte "Vymazat původní objekt", pro jejich zkopírování zvolte "Ponechat původní objekt". Pokud si přejete vytvořit několik kopií najednou, zvolte "Vícenásobná kopie" a zadejte počet kopií, kolik si přejete vyrobit. Nezapomeňte, že pokud zadáte '9', bude vytvořeno 9 kopií a originál zůstane zachován, takže nakonec budeme mít celkem 10 instancí prvků. Kopie budou mít stejné vlastnosti a budou ve stejné hladině jako původní prvky. Pokud si toto chování přejete změnit, zaškrtněte "Použít aktuální vlastnosti" nebo "Použít aktuální hladinu".
 6. Pro přesun a otočení prvků klikněte na tlačítko OK. Výběr prvků bude automaticky zrušen.

Figure 58: Otočení okolo dvou středů, absolutní střed (3.) a relativní střed (4.).

Figure 59:  Dialogové okno nástroje pro otočení.

Zkrátit / Prodloužit

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Zkrátit

Příkaz:

?

Popis:

Zkrátí nebo prodlouží úsečky nebo oblouky do jejich průsečíku s jiným prvkem (obrázek 60).

Figure 60: Nástrojem pro zkracování může být úsečka jednoduše zkrácena do jejího průsečíku s obloukem.

Postup:

 1. Vyberte omezující prvek, ke kterému je potřeba jeden nebo více prvků zkrátit.
 2. Vyberte prvky, které si přejete zkrátit k omezujícímu prvku. Často existují dvě možnosti jak prvek zkrátit. Na obrázku 60 můžete například chtít, aby horní část úsečky zůstala a spodní část byla odstraněna. V tom případě musíte kliknout na horní část úsečky. Vždy musíte kliknout na tu část entity kterou chcete aby na výkrese zůstala.
 3. Dvojitým kliknutím nebo stiskem klávesy Escape ukončíte činnost.

Zkrácení dvou prvků

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Zkrátit dva

Příkaz:

?

Popis:

Zkrátí nebo prodlouží dva přímkové nebo obloukové prvky najednou v jejich společném průsečíku (obrázek 61).

Figure 61: Druhým nástrojem pro ořezávání mohou být úsečka a oblouk ořezány najednou tak, že vytvoří tak roh.

Postup:

 1. Vyberte první prvek pro ořezání.
 2. Vyberte druhý prvek pro ořezání.
 3. Nástroj ukončíte buď dvojklikem pravým tlačítkem myši nebo stiskem klávesy Escape.

Prodloužení

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Prodloužit

Příkaz:

?

Panel možností:


Popis:

Příkaz 'Prodloužit' lze použít pro zkrácení nebo prodloužení jakékoliv úsečky nebo oblouku bez nutnosti použít omezující hranu.

Figure 62: Nástroj 'Prodloužit' vám umožní zkrátit nebo prodloužit prvek o zadanou délku.

Postup:

 1. V panelu možností určete vzdálenost, o kterou chcete požadovaný prvek prodloužit. Kladná hodnota této vzdálenosti prvek prodlouží, záporná jej zkrátí. Například hodnota '5' prodlouží prvek o 5 kreslících jednotek.
 2. Vyberte prvek, který chcete prodloužit (zkrátit) kdekoliv v blízkosti konce prvku.
 3. Nástroj ukončit dvojklikem pravým tlačítkem myši nebo stisknutím klávesy Escape.

Úkos

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Úkos

Příkaz:

?

Panel možností:


Popis:

Zkosí hranu obrysu. Na přání se mohou prvky při tvorbě úkosu automaticky zkrátit.

Figure 63: Nástroj pro tvorbu úkosu s povoleným zkracováním prvků.

Postup:

 1. V panelu možností určete tvar úkosu. 'Délka 1' je vzdálenost, kterou bude mít úkos od (zdánlivého) průsečíku dvou prvků. 'Délka 2' je shodná vzdálenost druhé hrany.
 2. Pokud si přejete automaticky zkrátit prvky, zaškrtněte políčko 'Zkrátit'. Pokud zůstane políčko nezaškrtnuto, hrany zůstanou nedotčeny.
 3. Vyberte první hranu pro tvorbu zkosení (úsečku nebo oblouk).
 4. Vyberte druhou hranu.

Zaoblení

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Zaoblení

Příkaz:

?

Panel možností:


Popis:

Zaoblí roh obrysu. Na přání mohou být prvky automaticky zkráceny do nového požadovaného tvaru.

Figure 64: Nástroj pro tvorbu zaoblení s povoleným zkracováním.

Postup:

 1. V panelu možností zadejte poloměr zaoblení.
 2. Pokud si přejete automaticky zkrátit prvky, zaškrtněte pole 'Zkrátit'. Pokud nebude tato volba vybrána, hrany zůstanou nedotčeny.
 3. Vyberte první hranu (úsečku nebo oblouk).
 4. Vyberte druhou hranu.

Rozdělit

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Rozdělit

Příkaz:

?

Popis:

Rozdělí prvek na dvě různé entity.

Postup:

 1. Vyberte prvek, který si přejete rozdělit.
 2. Myší určete dělící bod. Dělícím bodem bývá obvykle průsečík s jiným prvkem. Zvolte úchopný mód průsečík abyste mohli bez problémů zadat dělící bod právě v průsečíku.

Natáhnout

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Natáhnout

Příkaz:

?

Popis:

Protáhne obrysy.

Figure 65: Pokud si přejete protáhnout nebo zkrátit celou konstrukcí, přijde vám vhod nástroj pro natáhnutí.

Postup:

 1. Určete první roh protahované oblasti.
 2. Zadejte druhý roh protahované oblasti.
 3. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete referenční bod posunu.
 4. Určete cílový bod.

Vlastnosti prvku

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Vlastnosti prvku

Příkaz:

?

Popis:

V dialogovém okně můžete tímto nástrojem upravovat vlastnosti a geometrii prvků. V závislosti na typu prvků se objevují různá okna pro modifikaci důležitých vlastností prvku.

Postup:

 1. Klikněte na prvek, který si přejete upravit.

Vlastnosti skupiny prvků

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Vlastnosti skupiny prvků

Příkaz:

?

Popis:

Upraví vlastnosti vybrané skupiny prvků.

Postup:

 1. Po spuštění tohoto nástroje se v panelu nástrojů zobrazí nástroje pro výběr prvků. Použijte je k výběru prvků u kterých si přejete změnit vlastnosti.
 2. Pro pokračování klikněte na šipku vpravo.
 3. V okně které se otevřelo změňte pouze vlastnosti, které chcete mít společné všem vybraným prvkům. Například pokud změníte barvu na modrou, změní se barva všech vybraných prvků namodro, ale šířka čáry, hladina a typ čáry zůstanou nezměněny.

Mazání prvků

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Smazat

Příkaz:

?

Popis:

Smaže prvky.

Postup:

 1. Po spuštění tohoto nástroje se v panelu nástrojů objeví nástroje pro výběr objektů. Použijte je k výběru objektů, které chcete odstranit z výkresu.
 2. Pro pokračování klikněte v panelu nástrojů na šipku vpravo. Vybrané prvky budou smazány.

Rozkládání skupin

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Modifikace - Rozložit

Příkaz:

?

Popis:

Přemění bloky, lomené čáry, text, kóty a šrafy na základní prvky. Kóty budou rozloženy na čáry, šipky a text, který bude stále jedna entita. Text je možno ještě rozložit na čáry a oblouky.
Pro kompletní rozložení všech prvků na základní entity použijte tento nástroj dvakrát pro všechny prvky.

Postup:

 1. Po spuštění tohoto nástroje se v panelu nástrojů objeví nástroje pro výběr prvků. Použijte je pro výběr prvků, které si přejete rozložit.
 2. Pro pokračování klikněte na šipku vpravo.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.