Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

1 Licence

Copyright

Copyright © 1999-2004 by RibbonSoft, Andrew Mustun.
Publikováno 2004
Švýcarsko

ID dokumentu: $Date: 2004/04/12 12:26:08 $
Vydáno: Duben 2004

Ochranné známky

Intel je registrovaná ochranná známka a 80286, 80386, 286, 386, 486, Pentium a Pentium Pro jsou ochranné známky firmy Intel Corp.
Linux je ochranná známka Linuse Torvaldse.
TrueType je registrovaná ochranná známka firmy Apple Computer, Inc.
Microsoft, a MS jsou registrované obchodní známky a Windows, Windows 95, Windows 98 a Windows NT jsou ochranné známky firmy Microsoft Corp.
IBM je registrovaná ochranná známka firmy International Business Machines Corp.
PostScript je registrovaná ochranná známka firmy Adobe Systems. Inc.
Autodesk, DXF, AutoCAD jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami firmy Autodesk, Inc.
Všechna ostatní zmiňovaná jména, názvy produktů, nebo obchodní značky náleží jejich případným vlastníkům.

GNU General Public License

QCad Community edition pro Linux, ostatní Unix nebo X11 systémy a Mac OS X je vydán pod podmínkami GNU General Public License (GPL), Verze 2. QCad Profesional a ostatní verze QCadu pro Windows jsou proprietárním (autorským, chráněným) software.
Detaily viz http://www.ribbonsoft.com.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.