Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

11 Hladiny

Hladiny jsou dobrý způsob jak si uspořádat výkres. Naučit se pracovat s hladinami je trochu obtížnější, ale při tvorbě složitějších výkresů vám ušetří spoustu času. V této kapitole budete uvedeni do základů práce s hladinami a bude vám vysvětleno, jak QCad spravuje hladiny ve výkresu.

Každý výkres obsahuje minimálně jednu hladinu: hladinu '0'. Další hladiny mohou být uživatelem přidávány kdykoliv jsou požadovány. Nicméně doporučuje se naplánovat si tvorbu výkresu a vytvořit si hladiny se správnými vlastnostmi ještě před zahájením vlastního kreslení. Počet hladin ve výkresu není omezen. Každý prvek vašeho výkresu je umístěn pouze v jedné hladině a hladina může obsahovat neomezený počet prvků.

Pro skrytí všech prvků v hladině může být hladina zneviditelněna. Takto můžete dočasně skrýt všechny kóty, popisky, nebo pomocné konstrukce před tiskem, nebo aby byl umožněn lepší, čitelnější pohled na celý výkres.

Aktuální hladina je ta, ve které právě pracujete. Poznáte ji tak, že je v seznamu hladin vysvícena (Obrázek 14). Nově vytvořené hladiny jsou umístěny na konec seznamu.

Hladiny mohou být ovládány buď z menu 'Hladina', nebo ze seznamu hladin, který je obvykle zobrazen v pravé části okna QCadu (viz Obrázek 14).

Figure 14: Seznam hladin.

Na obrázku 14 je jako aktuální hladina nastavena hladina "construction". Ikona oka nalevo od každého jména hladiny nám indikuje, zda-li je hladina viditelná, nebo neviditelná (zmrazená). V tomto příkazu je hladina "auxiliary" zmrazená a ostatní jsou viditelné.

Změna viditelnosti hladiny

Viditelnost hladiny je možno změnit pouhým kliknutím na její jméno, nebo kliknutím pravým tlačítkem na jméno a výběrem položky "Přepnout viditelnost" z kontextového menu (Obrázek 15).

Figure 15: Kontextové menu seznamu hladin.

Změna viditelnosti všech hladin

Panel nástrojů:


Menu:

Hladina - Rozmrazit vše
Hladina - Zmrazit vše

Klávesová zkratka:

hlrzm*, hlzm*

Dvě výše zobrazená tlačítka mohou být použita k rozmrazení nebo zmrazení všech hladin najednou, což může být užitečné například když pracujete s výkresem, kde je vytvořeno mnoho hladin. Stejná funkce je také přístupná z kontextového menu.

Přidávání nových hladin

Panel nástrojů:


Menu:

Hladina - Přidat hladinu

Tímto příkazem vytvoříme novou hladinu. V okně zobrazeném na obrázku (Obrázek 16) můžete určit vlastnosti nové hladiny.

Figure 16: Okno pro tvorbu nové hladiny.

Odstranění hladin

Panel nástrojů:


Menu:

Hladina - Odstranit hladinu

Tímto příkazem můžete smazat aktuální hladinu. Nezapomeňte, že všechny prvky umístěné v této hladině budou spolu s ní smazány. Tento příkaz narozdíl od jiných příkazů není možno vzít zpět. Nicméně pokud jsou prvky společně s hladinou smazány, objeví se zpět v hladině '0', kterou nelze nikdy smazat (vždy musí existovat alespoň jedna hladina).

Úprava vlastností hladiny

Panel nástrojů:


Menu:

Hladina - Upravit hladinu

Tímto příkazem lze opět otevřít stejné okno jaké se otevřelo při tvorbě nové hladiny (Obrázek 16). Můžete v něm změnit jméno nebo vlastnosti hladiny. Jméno hladiny '0' nelze změnit.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.