Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

14 Příkazy pro tvorbu prvků (entit)

Tato kapitola popisuje nástroje, které je možno použít v QCadu k tvorbě grafických prvků (entit). Entity jsou základní elementy výkresu. S nakreslenými entitami může být manipulováno a mohou být měněny mnoha různými způsoby dle požadavků návrháře nebo konstruktéra. Postupy budou popsány v následujících kapitolách.

Body

Úsečky

Oblouky

Kružnice

Elipsy

Text

Kóty

Šrafy

Obrázky

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.