Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Přechod z QCadu 1

V této kapitole je uveden seznam známých problémů, které mohou vzniknout při přechodu z QCadu 1 na QCad 2 a může být pomocí pro ty, kteří převádějí výkresy z QCadu 1 do QCadu 2.

DXF kompatibilita

Při otevírání výkresů vytvořených v QCadu 1 můžete očekávat problémy s kótami, šrafy a textem. Je to způsobeno tím, že DXF formát tvořený QCadem 1 není na 100% kompatibilní se standardem. Můžete importovat DXF výkresy z QCadu 1 změnou formátu v dialogovém okně 'Otevřít výkres' na 'Soubor QCad 1.x (*.dxf *.DXF)' jak je vidět na obrázku 149.

Figure 149:  Otevírání výkresů vytvořených v QCadu 1.

Zaoblený text již není v QCadu 2 dále podporován z důvodu lepší kompatibility s ostatními programy. Zaoblený text můžete importovat jeho rozdělením v QCadu 1 na jednotlivé elementy.

Operace s hladinami

Změna vlastností hladiny v QCadu 1 neměla žádný efekt na již nakreslené entity. V QCadu 2 se změna vlastností projevila i u nakreslených prvků, které jsou umístěny v jedné hladině a mají nastavené vlastnosti "Dle hladiny".

Při přechodu z QCadu 1 na QCad2 můžete zjistit, že si vlastnosti prvků ve starých výkresech již neodpovídají. Obvykle se doporučuje nastavit všechny vlastnosti na "Dle hladiny". Provedete to tak, že z menu Modifikace vyberete položku Vlastnosti skupiny prvků. Poté vyberete všechny prvky a kliknete na tlačítko pro pokračování. V dialogovém okně změňte všechny vlastnosti na "Dle hladiny" jak je vidět na obrázku 150.

Figure 150:  Změna všech vlastností na 'Dle hladiny'.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.