Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Kreslící jednotky

QCad umožňuje použití mnoha jednotek jak pro délkové, tak i pro úhlové míry. Řemeslníci z různých profesí používají různé způsoby zobrazování čísel. QCad podporuje pouze nejběžnější formáty pro zobrazení délek a úhlů a umožňuje nastavení požadovaných přesností.
Jak změnit jednotky použité ve výkresu také viz Nastavení aktuálního výkresu.

Podporované délkové jednotky

Metrické jednotky

Angstrom (10 E-10m),
Nanometr (10 E-09m),
Mikrometr (10 E-06m),
Milimetr (0.001m),
Centimetr (0.01m),
Decimetr (0.1m),
Metr (1m),
Dekametr (10m),
Hektometr (100m),
Kilometr (1000m),
Gigametr (10 E06m)

Imperiální jednotky

Mikropalec (1/1 000 000 palce),
Milipalec (1/1000 palce),
Palec,
Stopa (12 palců),
Yard (3 stopy),
Míle (1 760 yardů)

Ostatní délkové jednotky

Astronomická jednotka (1.49600 * 10 E11 metrů),
Světelný rok (9.4605 * 10 E15 metrů),
Parsek (3.0857 * 10 E16 metrů)

Způsoby zobrazování délkových jednotek

Formát všech délek

Desítkové (např. 3.5)
Vědecké (např. 3.5E+01)
Zlomkové (např. 3 1/2)

Další způsoby zobrazování délkových jednotek

Strojařské (např. 2'-3.56")
Stavařské (např. 2'-3 5/64")

Podporované úhlové jednotky

Stupně (celý kruh = 360°)
Radiány (celý kruh = 2 π)
Grady (celý kruh = 400g)

Způsob zobrazování úhlových jednotek

Desítkové stupně (např. 36.26°)
Stupně / Minuty / Vteřiny (např. 36°15'24")
Radiány (e.g. 0.785r)
Grady (e.g. 100g)

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.