Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Kóty

Tato kapitola popisuje tvorbu kót. Obrázek 40 ukazuje názvy, které jsou použity při odkazování se na jednotlivé části kóty.

Figure 40: Popis částí kóty.

Panel možností:

Kótovací nástroje mohou zobrazovat různé panely možností, ale mohou také sdílet jeden společný panel. Umožňuje vložit ke kótě textový popisek:


Tímto popiskem může být jakýkoliv text. Pokud necháme pole prázdné, je popisek generován automaticky a obsahuje změřenou hodnotu vzdálenosti kóty. Pro zápis doplňujících znaků nebo písmen ke změřené hodnotě kóty můžete použít kombinaci znaků <> pro vložení automaticky změřené velikosti kóty kamkoliv si v textu budete přát.

Příklady:

Vybraný znak z nástrojové lišty:

Příklad vygenerovaného popisku:

a

a

&lt;&gt;

20

&lt;&gt; H7

20 H7

&oslash;&lt;&gt;

&oslash;20

Zarovnaná kóta

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kóta - Zarovnaná

Klávesová zkratka:

kz

Příkaz:

?

Popis:

Vytvoří zarovnanou kótu. Zarovnané kóty obvykle měří délku jedné úsečky (Obrázek 41). Kótovací čára je vždy rovnoběžná k čáře z jejichž koncových bodů vycházejí vynášecí čáry kóty.

Figure 41: Příklad zarovnané kóty.

Postup:

 1. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete koncový bod první vynášecí čáry.
 2. Zadejte koncový bod druhé vynášecí čáry.
 3. Určete polohu kótovací čáry.

Přímé kóty

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kóta - Přímá

Klávesová zkratka:

kl

Příkaz:

?

Panel možností:


Popis:

Tvoří přímé kóty. Přímé kóty se obvykle používají k měření svislých nebo vodorovných vzdáleností, mohou být ale samozřejmě použity k měření vzdáleností pod jakýmkoliv jiným úhlem. Obrázek 42 ukazuje vodorovnou variantu přímé kóty.

Figure 42: Příklad vodorovné přímé kóty.

Postup:

 1. V panelu možností zadejte úhel natočení kóty, nebo klikněte na tlačítko svislé nebo vodorovné kóty pro nastavení úhlu natočení na 0° nebo 90°.
 2. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete koncový bod první vynášecí čáry.
 3. Zadejte koncový bod druhé vynášecí čáry.
 4. Určete polohu kótovací čáry.

Vodorovné / Svislé kóty

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kóta - Vodorovná

Kóta - Svislá

Klávesová zkratka:

kh, kv

Příkaz:

?

Popis:

Tento nástroj funguje v podstatě stejným způsobem jako jiný výše popsaný (přímá kóta). Jediný rozdíl je v tom, že nemůžete zadat úhel natočení kóty.

Kóty poloměru

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kóta - Poloměr

Příkaz:

?

Popis:

Na kruhových nebo obloukových prvcích vytvoří kóty poloměru (Obrázek 43).

Figure 43: Příklad kóty poloměru.

Postup:

 1. Vyberte kruhový nebo obloukový prvek.
 2. Myší nebo zadání souřadnic nebo úhlu do příkazového řádku určete pozici kóty poloměru.

Kóty průměru

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kóta - Průměr

Příkaz:

?

Popis:

Tvoří na obloukových nebo kruhových prvcích kóty průměru (Obrázek 44).

Figure 44: Příklad kóty průměru.

Postup:

 1. Vyberte kružnici nebo obloukový prvek.
 2. Myší nebo zadáním souřadnic nebo úhlu do příkazového řádku určete polohu průměrové kóty.

Úhlové kóty

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kóta - Úhel

Příkaz:

?

Popis:

Vytvoří úhlovou kótu mezi dvěmi referenčními úsečkami. (Obrázek 45).

Figure 45: Příklad úhlové kóty.

Postup:

 1. Vyberte první úsečku.
 2. Vyberte druhou úsečku.
 3. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete polohu úhlové kóty.

Odkaz

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kóta - Odkaz

Klávesová zkratka:

?

Příkaz:

?

Popis:

Odkazy jsou šipky, které obvykle vedou od textové entity k jinému prvku (Obrázek 46). Na obrázku je text "N7" spojen pomocí odkazu s povrchem.

Figure 46: Příklad odkazu.

Postup:

 1. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete, kam má odkaz směřovat.
 2. Určete polohu dalšího zlomu odkazové čáry.
 3. Stanovte další body zlomu odkazové čáry a pro dokončení stiskněte Enter.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.