Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Texty

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Text

Příkaz:

text

Popis:

Použijte tento nástroj pro vytvoření jedno- nebo víceřádkového textu.

Postup:

 1. Okamžitě po spuštění tohoto příkazu se otevře okno, ve kterém si můžete zvolit font a zapsat text, který chcete vytvořit (obrázek 32).

Figure 32: Dialogové okno pro tvorbu textu.

 1. V pravé horní oblasti dialogového okna vyberte název fontu a jeho vlastnosti (obrázek 33). V příloze najdete kompletní seznam všech dostupných fontů. Do pole výška zadejte zadejte výšku textu v jednotkách, ve kterých je výkres kreslen. Pro volbu normálního řádkování zaškrtněte pole "Výchozí řádkování". Pokud si přejete změnit velikost řádkování, odškrtněte výše zmíněné políčko a do kolonky "Řádkování" zadejte požadovanou hodnotu. Vložená hodnota je hodnotou relativní vzhledem k základní hodnotě (1.0). Platné hodnoty jsou od 0.25 do 4.00. Hodnoty mimo tento rozsah jsou přípustné, ale mohou způsobit problémy s kompatibilitou mezi jednotlivými CAD programy jako je například AutoCAD.

Figure 33: Výběr fontu.

 1. Vyberte zarovnání textu (obrázek 34).

Figure 34: Zarovnání textu.

 1. Určete úhel textu (obrázek 35). Klasický vodorovný text má úhel 0.

Figure 35: Úhel textu.

 1. Do velkého okna vepište text, který chcete vytvořit (obrázek 36). Můžete také použít ikony nad tímto oknem pro nahrání textu, uložení textu, který jste již napsali, nebo vložení textu ze schránky.
  Pro zapsání zvláštních znaků, které nejsou dostupné z vaší klávesnice, můžete použít roletové menu v dolním levém rohu dialogového okna (obrázek 37). Jednoduše vyberte ze seznamu symbol a tento bude vložen do textu na místo kde se nachází kurzor.
  Pokud se vámi požadovaný symbol nenachází ve výše zmiňovaném menu, můžete ještě použít roletová menu v pravé dolní části dialogového okna, vyberte znak dle zvolené unicode znakové sady (obrázek 38). Nezapomeňte že font, který jste si vybrali, nemusí obsahovat znaky, které jste vložily. V tom případě budou tyto znaky ignorovány.
  Pro vložení znaku z unicode znakové sady nejprve zvolte v prvním roletovém menu znakovou stránku a z druhého menu vyberte požadovaný znak. Nyní klikněte na tlačítko vpravo od prvního menu pro vložení znaku na aktuální pozici kurzoru.

Figure 36: Oblast, do které můžete zapisovat nebo nahrávat text.

Figure 37: Vkládání zvláštních znaků použitím roletového menu se symboly.

Figure 38: Vkládání zvláštních znaků z unicode znakové sady pomocí příslušných roletových menu..

 1. Pro opuštění tohoto dialogového okna klikněte na tlačítko "OK".
 2. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete pozici vkládaného textu.
 3. Uživatelé častokrát potřebují zadat větší množství podobného textu. Proto se nástroj po vložení textu ihned neukončí. V panelu možností můžete změnit text a jeho úhel natočení a tvořit tak další textové popisky s podobným nastavením.
 4. Klinutím pravým tlačítkem myši nebo stiskem klávesy Escape ukončíme tento nástroj.

Pokročilé příkazy textu

Občas je užitečné zapsat dva popisky nad sebe (např. u tolerancí). Existuje speciální zápis, který nám toto umožňuje zapsat kdekoliv v textu. Například zápis "10\S+0.05\-0.05; Millimeter" vytvoří znak tolerance tak jak je zobrazeno na obrázku 39.

Figure 39: Text vytvořený zápisem "10\S+0.05\-0.05; Millimeter".

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.