Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Oblouky

Oblouky zadané středem, poloměrem a úhly

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Oblouk - Střed, Bod, Úhel

Příkaz:

?

Panel voleb:


Popis:

Pomocí tohoto nástroje je možno nakreslit oblouk zadaný středem, poloměrem a úhly.

Postup:

 1. V panelu voleb nebo pomocí příkazu opačný vyberte směr oblouku. , opac nebo op .
 2. Pomocí myši nebo zadáním souřadnic z klávesnice určete střed oblouku.
 3. Kliknutím na bod ležící na kružnici nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete poloměr. Můžete také zadat velikost poloměru přímo do příkazového řádku.
 4. Myší, zadáním souřadnic nebo velikosti úhlu v příkazovém řádku stanovte počáteční úhel oblouku.
 5. Stejným způsobem určete i koncový úhel.

Oblouk zadaný 3 body

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Oblouk - 3 body

Příkaz:

?

Popis:

Tento nástroj můžete použít pro tvorbu oblouku, pokud znáte jeho počáteční a koncový bod a bod uprostřed oblouku.

Postup:

 1. Pomocí myši nebo zadáním souřadnic z klávesnice určete počáteční bod oblouku.
 2. Určete bod o kterém víte, že musí ležet na konstruovaném oblouku.
 3. Zadejte koncový bod oblouku.

Souosý oblouk

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Oblouk - Soustředně

Příkaz:

?

Panel voleb:


Popis:

Tímto nástrojem je možno tvořit rovnoběžky k již existujícím úsečkám, nebo soustředné oblouky a kružnice.

Postup:

 1. V panelu možností v horní části okna QCadu nebo do příkazového řádku zadejte vzdálenost soustředných nebo rovnoběžných prvků od původní entity.
 2. V panelu možností zadejte počet prvků pro vytvoření.
 3. Klikněte na základní prvek. Paralelní nebo soustředný prvek bude vytvořen na té straně, na které je umístěn kurzor myši během výběru základního prvku.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.