Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Kružnice

Kružnice zadaná středem a bodem

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Kružnice - Střed, Bod

Příkaz:

?

Klávesová zkratka:

kruz

Popis:

Pomocí tohoto nástroje je možno vytvořit kružnici zadanou středem a bodem ležícím na této kružnici.

Postup:

 1. Myší, nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete střed kružnice.
 2. Zadáním hodnoty do příkazového řádku nebo kliknutím myší do bodu, kterým má kružnice procházet určete poloměr kružnice. Velikost poloměru můžete také zadat přímo do příkazového řádku.

Kružnice zadaná středem a poloměrem

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Kružnice - Střed, Poloměr

Příkaz:

?

Popis:

Tento nástroj umožňuje kreslit kružnice zadané středem a poloměrem.

Postup:

 1. V panelu voleb zadejte velikost poloměru, nebo pomocí příkazu poloměr nebo pol zadejte velikost poloměru v příkazovém řádku.
 2. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete střed kružnice.

Kružnice zadaná 2 body

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Kružnice - 2 body

Příkaz:

?

Popis:

Kreslí kružnici zadanou dvěma body, které tvoří její průměr.

Postup:

 1. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete první bod.
 2. Zadejte druhý bod.

Kružnice určená 3 body

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Kružnice - 3 body

Příkaz:

?

Popis:

Tento nástroj je možno použít pro tvorbu kružnice, pokud znáte jakékoliv 3 body ležící na této kružnici.

Postup:

 1. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete první bod.
 2. Zadejte druhý bod.
 3. Zadejte třetí bod.

Soustředná kružnice

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Kružnice - Soustředně

Příkaz:

?

Panel možností:


Popis:

Tímto nástrojem můžete kreslit rovnoběžky k již existujícím čarám, nebo soustředné oblouky a kružnice.

Postup:

 1. V panelu možností v horní části okna QCadu nebo do příkazového řádku zadejte vzdálenost rovnoběžných nebo soustředných prvků od původní entity.
 2. V panelu možností zadejte počet prvků pro vytvoření.
 3. Klikněte na základní prvek. Paralelní nebo soustředný prvek bude vytvořen na té straně, na které je umístěn kurzor myši během výběru základního prvku.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.