Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Elipsy

Celá elipsa

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Elipsa - Elipsa

Příkaz:

?

Popis:

Nakreslí elipsu určenou středem a hlavní a vedlejší osou.

Postup:

  1. Myší nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete střed elipsy.
  2. Kliknutím určete bod na hlavní ose elipsy, který zároveň leží na této elipse. Můžete také do příkazového řádku zadat souřadnice nebo úhel a hlavní poloměr ve tvaru @50<30 kde 50 je hlavní poloměr a 30 je úhel elipsy.
  3. Určete koncový bod na vedlejší ose elipsy, který je zároveň jedním z bodů elipsy.

Elipsovitý oblouk

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Elipsa - Elipsovitý oblouk

Příkaz:

?

Popis:

Tento nástroj nám umožňuje nakreslit elipsovitý oblouk zadaný středem, hlavní a vedlejší osou a počátečním a koncovým úhlem.

Postup:

  1. Myší nebo zápisem do příkazového řádku určete střed elipsy.
  2. Kliknutím určete bod na hlavní ose elipsy, který zároveň leží na hlavní ose elipsy. Můžete také do příkazového řádku zadat souřadnice nebo úhel a hlavní poloměr ve tvaru @50<30 kde 50 je hlavní poloměr a 30 je úhel elipsy.
  3. Určete koncový bod na vedlejší ose elipsy, který je zároveň jedním z bodů elipsy, nebo zadejte délku vedlejší osy elipsy.
  4. Myší, zadáním souřadnice nebo velikosti úhlu určete počáteční úhel elipsy.
  5. Stejným způsobem určete koncový úhel.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.